اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است ازآنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.

تابان خدمات ارزنده ای به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده تا نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.

ثبت اختراع

    

* گام ابتکاری(Inventive step ): با در نظر گرفتن سابقه افشاي قبلي اختراع، ابداع مورد نظر براي شخصي که در فن و صنعت مربوط داراي مهارت عادی (Ordinary Skill) است بديهي نباشد. بديهي نبودن ابداع درواقع قيدي جهت تاکيد بر نوآورانه و خلاقانه بودن آن است.

* قابلیت ساخت(Industrial applicability): بتوان آن را در رشته اي از صنعت يا تجارت به مفهوم گسترده و غير انحصاري آن که شامل صنايع دستي، کشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود، به کار برد.

* افشاء اختراع (Invention Disclosure): ادعاهاي اختراع بايستي به طور كامل، صريح و كافي در شرح اختراع افشاء شده باشد به طوري كه فردي با مهارت متوسط در دانش مربوطه بتواند اختراع را اجرا كند و يا بسازد.

* نوآوری یا جدید بودن در سطح دنیا ( Novelty): يک ابداع وقتي نو و جديد است که پيشتر افشا نشده يا بخشي از سابقه افشاي قبلي نباشد(هرچیزی که درنقطه ای از جهان از طریق انتشارکتبی، شفاهی، استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا افشا نشده باشد). منظور آن است که دانش فني مربوط به   فن يا صنعت قبلي در تمام نقاط جهان قبل از اولين تاريخ تسليم تقاضانامه به طريقي در دسترس عموم قرار نگرفته باشد و الا ثبت نخواهد شد.

: جدید بودن در سطح جهان ملاک است نه در سطح داخلی . نکته            

 

1- صفحه‌ی اول (Front Page)يا اطلاعات کتابخانه‌ای ( شامل : شماره و تاريخ اظهارنامه - نام مخترعين - نام مالك و ...)

2. چکیده (Abstract)

چکیده‌ی، خلاصه‌ای از اختراع است که توصیف کوتاهی از اختراع و چگونگی کارکرد آن را ارائه می‌دهد. چکیده می تواند شامل مزایای در برگرفته شده توسط اختراع بوده و اینکه چه مشکلاتی که پیش از این وجود داشته و توسط این اختراع حل خواهند شد را مطرح نماید؛ البته ترجیحاً این مشکلات در بخش تاریخچه اختراع به صورت مشخص معرفی می گردند.

نکات : چکیده‌ معمولا به نحوی نوشته می شود که یک بچه دبیرستانی فهمی از موضوع بدست آورد.

چکیده‌ بایستی به صورت روایی و در قالب یک پاراگراف در ابتدای یک صفحه ارائه گردد و نبایستی شامل بیش از 150 کلمه باشد.

مراجعه کننده با مطالعه چکیده :

1-با کلیه جوانب اختراع آشنا می شود.

2- به سرعت امکان تخمین ماهیت فنی افشاسازی موجود در اختراع را پیدا میکند.

3-متوجه می شود که چه مسئله جدیدی در اختراع حل شده است.

3. شرح اختراع (Specifications)

لازم است شرح اختراع بصورتی ارائه گردد تا هر فردی با مهارت معمول در شاخه مربوطه بتواند برای تولید و استفاده از اختراع بدون انجام آزمایشهای گسترده از آن استفاده نماید. در این راستا بهترین شکلی که مخترع برای اجرای اختراع در نظر دارد، بایستی در شرح آورده شود. (این فرد را قاضی مشخص می کند.)

1-این بخش به دیگران می‌آموزد که چگونه اختراع را بسازند یا مورد استفاده قرار دهند.

2-در این بخش مخترع بایستی فرایند تولید، ساخت و بکارگیری اختراع را به صورت کامل، شفاف، مختصر و دقیق توضیح دهد.

3-این بخش بایستی تمایز کار را با سایر اختراعات و همچنین آنچه در گذشته وجود داشته، ارائه نماید.

4-از طرف دیگر بایستی فرایند، تجهیز، تولید، ترکیب شیمیایی و  بهبود فراهم شده در نتیجه اختراع به صورت کامل شرح داده شود.

5-در این بخش ادعاها به زبان ساده و روانتر شرح و توضیح داده می شود

6-هر یک از المانهای موجود در اشکال بایستی در شرح مورد اشاره قرار گیرد.

7-بهترین حالت اختراع از نظر خود مخترع باید در شرح اختراع ذکر شود.

8-شرح اختراع باید با یک یا چند ادعا خاتمه یابد.

4. ادعاها (Claims)

دعاها، قلب پتنت هستند. آنها محدوده و مرزهای اختراع و حقوق قانونی مالک پتنت را بیان می‌کنند. شرح اختراع (Specifications)، اختراع را توصیف می‌کند؛ اما ادعاها، حقوق انحصاری مخترع یا مالک پتنت را تعریف می‌نمایند. ادعاها همانند حصاری حول یک قطعه زمین، مرزهای یک پتنت محسوب می‌شوند. 

در این بخش نوآوری، مفیدبودن و غیربدیهی‌بودن اختراع تعریف می‌شود تا با تعیین مرزهای حوزه‌ی تحت حمایت پتنت از ساخت، استفاده یا فروش اختراع توسط دیگران بدون کسب اجازه، ممانعت به عمل آورد.

راهنمای تدوین ادعاها (Claims) :

 1-ادعاها، عبارات تک جمله‌ای هستند که از نظر حقوقی با دقت زیادی آن چه را که مخترع به عنوان اختراع مورد توجه قرار داده است؛ تعریف می‌نمایند

 2- یک ادعا یک مالکیت محسوب می‌شود. ادعا می‌تواند خریداری شود، فروخته شود و یا از طریق تفویض اجازه‌ی بهره‌برداری (License) اجاره داده شود.

 3- ادعا ابزاری است که به وسیله‌ی آن، اختراع از حوزه‌ی عمومی جدا می‌شود.

 4- نگارش ضعیف ادعانامه باعث بی ارزش شدن پتنت می شود. حتی اگر واقعا اختراع دارای ارزش باشد. نگارش ضعیف باعث می شود که به راحتی پتنت دور زده شود.

 5- تنها از ادعانامه به عنوان مبنائی برای شکایت از ناقضین پتنت استفاده می شود. در دعاوی حقوقی تفسیر ادعاها اولین قدم در تعیین اعتبار و یا نقض یک پتنت می باشد.

 6- جز در موارد غیرقابل اجتناب ، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از بکار بردن عباراتی مانند ( همانطور که در نقشه ها نشان داده شده) خودداری شود.

 7-در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه وعلامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد.

5. تصاویر ونقشه‌ها (Drawings)

1-ترسیمات، اشکال یا نقشه ها یکی از مواردی است که در صورت نیاز، برای درک موضوع پتنت بایستی ارائه گردد. در این صورت، درخواست حق ثبت اختراع باید حاوی نقشه یا نقشه هایی جهت تفهیم هر یک از ویژگی های مشخص شده در ادعاهای مطرح گردیده در تقاضانامه باشد.

2-معمولاً برای این موارد نقشه های سیاه و سفید مورد نیاز بوده که این نقشه ها عمدتا با دست تهیه شده و بایستی از طریق اسکن به فرمت PDF تبدیل و در تقاضانامه مطرح گردد.

 3- زمانی که برای معرفی اختراع از شکل هایی استفاده شده است، بایستی یک لیست که شامل شماره شکل های مرتبط و توضیح مرتبط با هر یک از آن ها می باشد، نیز ارائه گردد.

 4- در تصاویر فقط از اعداد استفاده می شوند و هیچگونه توضیحی ندارند.

 5-پیشنهاد : در تصاویر مختلف رنج شماره ها مختلف باشد مثلا تصویر اول از 100 و تصویر دوم از 200 و ...

 6-در توضیحات می گویم « با ارجاع به تصویر شماره 1 و قسمت 100»

 7- هر شماره در تصویر و متن باید در هر دو مشترک وجود داشته باشد ( مثلا نمی توان شماره در تصویر داشت ولی در توضیح آن شماره را بیان نکرده باشیم)

 

 

 


1-کشفیات، نظریه های علمی و روش های ریاضی

2-آثار هنری از قبیل نقاشی یا مجسمه سازی

3-طرح ها، قواعد و روش های اجرای فعالیت های ذهنی،انجام بازی ها یا انجام فعالیت تجاری

4-ارائه­­ ی  اطلاعات

5-کشف یک ماده معدنی یاگیاهی جدید در طبیعت

6-تئوری های اقتصادی

7-برنامه های ورزشی، حرکتی، رژیم های تغذیه و مواردی از این دست

پتنت این حق را به شما می دهد که دیگران را از بهره ­برداری از اختراع یا نو آوری­تان باز دارید، یا می­تواتید انتخاب کنید که افراد پس از توافق با شما، از آن بهره برداری کنند. همچنین ،پتنت این حق را به شما می دهد که در برابر کسانی که تخلف کرده اند، اقدامات قانونی لازم را انجام دهید و ادعای خسارت کنید. لازم نیست مخترع برای بهره برداری از اختراع خود آن را ثبت کند ،اما زمانی که اختراع عمومی شود، دیگر هیچ مراقبتی در برابر بهره برداری از اختراع خود آن را ثبت کند ،اما زمانی که اختراع عمومی شود ، دیگر هیچ مراقبتی دربرابر بهره برداری های احتمالی وجود نخواهد داشت و مخترع نیز دیگر نمی تواند آن را ثبت کند. دفتر مالکیت معنوی تضمین نمی کند که دیگران یک اختراع پتنت شده را کپی نکنند. بنابراین، این این عهده ی دارنده پتنت است که به طرح یا ایده اش تعدی نشده است.زمانی که ایده ای ثبت شد یا به عرصه عمومی راه یافت، دیگر نمی توان آن را ثبت کرد.

 

1-تهیه مدارک

2-ثبت اظهارنامه اختراع در سایت اداره مالکیت صنعتی ایران

3-بررسی توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی ایران

4-مراجعه به صورت حضوری به اداره کل مالکیت صنعتی ایران

5-معرفی به روزنامه رسمی کشور

6-اخذگواهی نهایی ثبت اختراع

7-مراجعه به بنیاد نخبگان

 

1-امکان فروش گواهی ثبت اختراع بعنوان حق امتیاز انحصاری تولید

2-امکان استفاده از تهسیلات اعطایی بنیاد ملی نخبگان(در صورت برگزیده شدن در جشنواره های مورد تایید آن بنیاد مانند جشنواره رویش)

3-امکان استفاده از تسهیلات خدمت سربازی(کسری، گذراندن خدمت در مراکز تحقیقاتی یا نزدیک محل سکونت و...)

4-معادل امتیاز با مقاله ISI برای پذیرش، ترفیع و ارتقا.

5-سریعتر بودن فرایند ثبت اختراع از چاپ مقاله.

6-قابلیت ترجمه برای ارائه به دانشگاه ها و سازمانهای خارجی.

7-امکان تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی با موضوع اختراع.نکته:هرطرح پژوهشی یا کار فنی که --درشرکت، موسسه یا دانشگاه انجام می شود شرعا و قانونا باید با مالکیت همان سازمان به ثبت     برسد.

8-اقدام به تولید بدون دغدغه و نگرانی از اعتراض بقیه

9-الزامی بودن در بسیاری از قرارداد های فروش دانش فنی یا حضور در فن بازار ها.

10-تاثیر مثبت در دانش بنیان شدن شرکت ها.

11-امکان شرکت در جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی اختراعات و نوآوری ها

از دیگر اقسام مالکیت معنوی حق ثبت طرح صنعتی، حق ثبت علامت تجاری و حق ثبت نشان جغرافیایی می باشد.