کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادرات کالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر میشود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی مینمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده میشود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

کارت بازرگانی

ثبت شرکت ها ثبت سفارش و ترخیص کالا

واردات از مناطق آزاد

صادرات به حق العمل کاری در گمرک

صادرات کلیه کالاهای مجاز

ثبت علامت تجاری غیر فارسی (برند لاتین)

 

شخص یا مدیر عامل باید بالای 23 سال داشته باشد.

داشتن حساب جاری به نام شخص یا شرکت در یکی از بانک های کشور

حداقل مدرک تحصیلی شخص یا ودیر عامل شرکت باید دیپلم باشد.

در صورت مذکر بودن شخص یا مدیر عامل شرکت،باید کارت معافیت یا پایان خدمت ارائه گردد.

برای افراد بالای 60 سال کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی نیست.

ثبت شرکت ها کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی

شرکت تعاونی مرزنشینان

ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند.

پیله وران

کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار

صادرات و واردات کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد

نکات:

ثبت شرکت ها حداقل سرمایه ثبتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 5 میلیون ریال به بالا می باشد.

داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانک ها از متقاضی اعتبار ، درخواست می گردد.

هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد.

کارت بازرگانی شرکت های تعاونی از اتاق های تعاونی دریافت می گردد.