شرکت اندیشه سازان تابان کویر، به صورت تخصصی و فعال در صنعت برند سازی و تدوین استراتژی فروش پس از سه سال فعالیت موثر در مرکز رشد و فناوری توانسته است با تکیه بر تجربه و تخصص خود، سازمان های موجود و یا سازمان ها و شرکت هایی که تازه قصد فعالیت دارند را به سمت اهدافشان هدایت کند و در این زمینه اجرای پروژه های ارزشمندی را در رزومه خود ثبت کند.
این شرکت با توجه به استراتژی های خود در زمینه توسعه، سعی در ایجاد شرکتی چند منظوره جهت پوشش کلیه نیازهای مشاوره ای و بهبود کیفی سازمان های تولیدی وخدماتی دارد.